Answered on: August 17, 2018

Client

I tried to order a car but i don´t see where can i add additional driver. Ik heb geprobeerd een huurauto te reserveren maar ik zie niet waar ik een extra bestuurder kan toevoegen.

Agent

Additional drivers can be added to your rental for a charge of 8.5 EUR per day. Includes 19% tax. Please pay for additional drivers at the rental desk when picking up your vehicle. you will find this information here :- At STEP2 of our 3 step online booking process, beneath the car photo of your choice, is a link entitled "IMPORTANT INFORMATION". Click on this link and it will open an additional smaller window, where the terms and conditions appertaining to that particular car at your chosen location are displayed. Extra bestuurders kunnen worden toegevoegd aan uw boeking voor 8,50 euro per dag incl. BTW. U betaald voor de extra bestuurder bij de verhuur balie als u uw voertuig ophaalt. De informatie vindt u hier:- Bij STAP2 van ons 3 stappen online boekingssysteem, onder de foto van de auto van uw keuze, is een link genaamd "BELANGRIJKE INFORMATIE". Als u op deze link klikt opent er een toegevoegde kleinere window waar de verhuur condities worden getoond met betrekking tot deze huur auto in het bijzonder op de door u gekozen locatie.

Client

also i didnt undrstood if the chain to drive in the snow is included in the price. ok so i will look now for the additional information Ik heb ook niet begrepen of de sneeuwkettingen in de prijs zijn inbegrepen of niet.

Agent

Choose winter package, the winter package is included. The winter package will include all that you need for the winter conditions off the time you collect the car Kies winterpakket, het winterpakket is inbegrepen. In het winterpakket is alles inbegrepen wat u nodigt heeft voor de winter omstandigheden op het moment dat u uw auto ophaalt.

Client

ok. how do i change for full coverage with no dedicuble? OK, en hoe kan ik het eigen risico wijzigen zodat ik volledig gedekt ben?

Agent

you can add extra insurance at the desk. sometimes it can be purchased online in advance, but a resident of israel or russia (fe) you cannot. But even if you don´t purchase it online in advance you can add extra´s on arrival, the prices are the same. U kunt een extra verzekering toevoegen bij de verhuurbalie. Soms kunt u het vooraf online kopen maar als resident van Israel of Rusland (bijv) kan je dat niet. Maar evengoed als u vooraf online geen extra´s koopt kunt u de extra´s bij aankomst aankopen. De prijzen zijn hetzelfde.